บริษัท พรีไซซ อีเลคโทร-แมคคานิเคิล เวอร์คส์ จำกัด (PMW)

PMW ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบ การผลิต จัดจำหน่าย ทดสอบ ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ ตู้สวิตช์บอร์ด ตู้สวิตช์เกียร์ โหลดเบรคสวิตช์ ตู้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย ซึ่งผ่านการทดสอบเฉพาะจากห้องทดสอบชั้นนำที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้การยอมรับ และยังเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะโดยรองรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)

บริษัท โคเอลเม่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (CI)

CI ประกอบธุรกิจ ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์สวิตซ์ตัดตอน ในระบบไฟฟ้าแรงสูงและงานบริการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าแรงสูง โดยรองรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)

บริษัทย่อย

  • บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
  • บริษัท พรีไซซ อีเลคโทร-แมคคานิเคิล เวอร์คส์ จำกัด
  • บริษัท โคเอลเม่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Business Segmentation

Polymer Product & Electrical Equipment Business ดาวน์โหลด
Embedded Pole & Instrument Transformer Business ดาวน์โหลด
Transformer Business ดาวน์โหลด
Energy Management & System Automation Business  
Project & Solution on demand Business  
Switchgear Business ดาวน์โหลด
Switching Device Business ดาวน์โหลด
Metal Works Products Business  
Disconnecting Switch & Connector Accessories Business ดาวน์โหลด
Channel Member Management Business Support