ภาพรวมของธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจ ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ ออกแบบระบบวิศวกรรมและรับเหมาก่อสร้าง ให้บริการ และลงทุนในอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ซึ่งครอบคลุมในทุกขั้นตอนตั้งแต่ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตั้งแต่โรงไฟฟ้าจนถึงผู้ใช้ไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สามารถจำแนกออกเป็น 6 ธุรกิจดังต่อไปนี้

ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต สร้างความสำเร็จด้วยความสามารถของคุณ ที่พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น

อ่านเพิ่มเติม

บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่
1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800