ภาพรวมของธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจ ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ ออกแบบระบบวิศวกรรมและรับเหมาก่อสร้าง ให้บริการ และลงทุนในอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ซึ่งครอบคลุมในทุกขั้นตอนตั้งแต่ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตั้งแต่โรงไฟฟ้าจนถึงผู้ใช้ไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สามารถจำแนกออกเป็น 6 ธุรกิจดังต่อไปนี้

บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่
1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800

0-2910-9700-12

092-283-6660 (ฝ่ายขาย)

0 2584-2367 ต่อ 609 (ฝ่ายขาย)

info@precise.co.th