บริษัทย่อย

  • บริษัท พรีไซซ เพาเวอร์โปรดิวเซอร์ จำกัด
  • บริษัท สงขลา ไบโอเพาเวอร์ จำกัด

บริษัทร่วม

  • บริษัท สงขลา ไบโอแมส จำกัด
  • บริษัท น้ำซ้อ ไฮโดร เพาเวอร์ จำกัด

Business Segmentation

  • Hydroelectric Power Plant
  • Biomass Power Plant