บริษัทย่อย

 • บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด

Business Segmentation

  • Smart Grid & District Energy System Business
  • Substation & Electrical Engineering Business
  • AMI & LV SCADA Business
  • Smart Grid Products Partnering Business
  • Energy Storage System Business
  • Electricity Retailer Business