"พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น" รับรางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2022

นายกิตติ สัมฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) (PCC) รับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2022” ประเภทความเป็นเลิศ BEST BUSINESS TREND EXCELLENCE AWARD ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับองค์กรที่ดำเนินงานตามแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจได้อย่างยอดเยี่ยม โดยมีการนำนวัตกรรมเข้ามาเป็นกลยุทธ์ในการบริหารองค์กร มีการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและทำประโยชน์เพื่อสาธารณะ

งานดังกล่าวจัดขึ้นด้วยความร่วมมือจากนิตยสาร BUSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทั้งนี้ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาทั้งด้านผลการดำเนินงาน การประกอบธุรกิจที่มีความโดดเด่น มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้รางวัลนี้เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและสร้างความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กร