รางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดเเทน Thailand Energy Awards 2021

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท สงขลาไบโอเพาเวอร์ จำกัด ภายใต้สายธุรกิจ Renewable Energy ในเครือบริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PRECISE ผู้นำด้านการพัฒนาไฟฟ้าและพลังงานอย่างครบวงจร ในโอกาสได้รับรางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน Thailand Energy Awards 2021

บริษัท สงขลาไบโอเพาเวอร์ จำกัด หรือที่ชุมชนในพื้นที่เรียกว่า “โรงไฟฟ้าชีวมวลแม่หัวกระทีง” ตามชื่อหมู่บ้านของที่ตั้งในตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีกำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 9.9 เมกะวัตต์ โดยใช้เศษไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า มุ่งเน้นการผลิตพลังงานสีเขียว สร้างพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยใช้เชื้อเพลิงให้น้อยลงต่อหน่วยผลิตที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ พรีไซซ สามารถชมสินค้าและนวัตกรรมการจัดการพลังงานอัจฉริยะ ดูรายละเอียด หรือสั่งซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ https://preciseproducts.in.th/ LINE: https://lin.ee/1T37XR1 สอบถามเพิ่มเติม โทร. (+66) 02-584-2367 ต่อ 621 หรือ 065-528-5860 บริการงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม ติดต่อผู้เชี่ยวชาญโดยตรง โทร. +66 (0)63 223 8022

#preciseproducts #powerislife #precise #พรีไซซผู้นำด้านโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ