ที่อยู่

บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800

โทร: (+66) 2-910-9700-12
โทรสาร: (+66) 2-910-9713

อีเมล์: info@precise.co.th

ที่อยู่ (โรงงาน)

บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

103/2 หมู่ 6 ถนนติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

โทร: (+66) 2-961-4501-25 โรงงาน
โทรสาร: (+66) 2-961-4500 โรงงาน

อีเมล์: info@precise.co.th

ที่อยู่ (ฝ่ายขาย)

บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

1/5 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร: 092-283-6660 ฝ่ายขาย
โทร: 02-5842367 ต่อ 609
โทรสาร: (+66) 2-584-1682

ที่อยู่

บริษัท พรีไซซ อีเลคโทร-แมคคานิเคิล เวอร์คส์ จำกัด

103/2-1 หมู่ 6 ถนนติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

โทร: (+66) 2-961-4501-25
โทรสาร: (+66) 2-961-4500

อีเมล์: info@precise.co.th

ที่อยู่

บริษัท โคเอลเม่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

103/2 หมู่ 6 ถนนติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

โทร: (+66) 2-961-4501-25
โทรสาร: (+66) 2-961-4500

อีเมล์: info@precise.co.th

ที่อยู่

บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด

1/333 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร: (+66) 2-584-2367
โทรสาร: (+66) 2-583-2339

อีเมล์: info@precise.co.th

ที่อยู่

บริษัท พรีไซซ เพาเวอร์ โปรดิวเซอร์ จำกัด

1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800

โทร: (+66) 2-910-9700-12
โทรสาร: (+66) 2-910-9713

อีเมล์: info@precise.co.th

ที่อยู่

บริษัท พรีไซซ สมาร์ท ไลฟ์ จำกัด

1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800

โทร: (+66) 2-910-9700-12
โทรสาร: (+66) 2-910-9713

อีเมล์: info@precise.co.th

ที่อยู่

บริษัท พรีไซซ ดิจิตอล อีโคโนมี่ จำกัด

1/5 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร: (+66) 2-584-2367
โทรสาร: (+66) 2-583-2339

อีเมล์: info@precise.co.th

ที่อยู่

บริษัท แปซิฟิค พรอสเพอริตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800

โทร: (+66) 2-910-9700
โทรสาร: (+66) 2-913-9007

อีเมล์: info@precise.co.th