"พรีไซซ" บริจาค Face Plate แผ่นครอบเต้ารับปลั๊กไฟ ณ วัดเทียนถวาย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ตัวแทนจากบริษัท พรีไซซ อีเลคโทร-แมคคานิเคิล เวอร์คส์ จำกัด (PMW) ได้ทำการถวายแผ่นครอบเต้ารับปลั๊กไฟ (Face Plate) เป็นสาธารณกุศล ให้กับวัดเทียนถวาย ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เพื่อให้วัดได้ใช้งานสำหรับการต่อเชื่อมการใช้กระแสไฟฟ้าภายในวัด ให้มีความมั่นคง แข็งแรง กระชับ และปลอดภัยมากขึ้น อีกทั้งเป็นการดูแลชุมชน และสังคมโดยรอบสถานประกอบการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท, พนักงาน และชุมชนโดยรอบ