"พรีไซซ" ร่วมบำเพ็ญกุศลทอดผ้าไตรบังสุกุล งานพระราชทานเพลิงสรีรสังขาร พระครูปทุมรัตนทิพักษ์ ณ วัดเทียนถวาย

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ดร.วิทูร เจียมจิตต์ตรง ประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจ Power Distribution and Energy Management (PDEM) ในเครือบริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย นายณัฐพงศ์ กอร่ม กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (PEM) นายศิริชัย จิรรัตน์พิทักษ์ รักษาการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคเอลเม่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (CI) พร้อมด้วยผู้บริหารและทีมงาน ร่วมบำเพ็ญกุศลทอดผ้าไตรบังสุกุล ณ ศาลาการเปรียญวัดเทียนถวาย งานพระราชทานเพลิงสรีรสังขารพระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (สุวรรณ์ แย้มใย) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี และอดีตเจ้าอาวาสวัดเทียนถวาย

วัดเทียนถวาย ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 800 ปี มีพระอู่ทองและพระป่าเลไลย์ประดิษฐานอยู่ภายในอุโบสถ เป็นที่ศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างมาก

โรงงานพรีไซซฯ ตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนวัดเทียนถวาย ไม่ไกลจากวัดฯมากนัก พรีไซซฯได้ทำหน้าที่สมาชิกชุมชนที่ดี โดยมีส่วนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนา ดูแลชุมชนและสังคมโดยรอบสถานประกอบการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท, พนักงาน และชุมชนโดยรอบ