"พรีไซซ" สานสายใยสู่ชุมชน ร่วมบริจาคทุนสนับสนุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา นายณัฐพงศ์ กอร่ม กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (PEM) ร่วมเป็นประธานมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี ตามโครงการ "พรีไซซ สานสายใยสู่ชุมชน" โดยมีนางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ รับมอบ