"พรีไซซ" รวมพลังสามัคคีกับสภากาชาดไทยสู้ภัยโควิด19

เมื่อเร็วๆนี้ นายเกตินาท สัมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีไซซ อีเลคโทร-แมคคานิเคิล เวอร์คส์ จำกัด (PMW) สมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมไทย ที่ได้จัดทำโครงการ "รวมพลังสามัคคีทำดีเพื่อพ่อสู้ภัยโควิด19" เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 โดยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 ที่ต้องกักกันตน ผ่านทางสภากาชาดไทย ซึ่งกำลังเปิดรับบริจาคเงิน สิ่งของและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ภายใต้โครงการพลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 เพื่อจัดชุดธารน้ำใจไปมอบให้กับประชาชนที่ต้องกักตัว ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่ง เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกัน และเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ผ่านการดำเนินงานของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สถานีกาชาด เหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ ประเทศ ต่อไป.