"พรีไซซ" ไม่ทิ้งกัน มอบน้ำดื่มบรรจุขวดแก่เทศบาลเมืองลพบุรี ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา นายสันติภาพ ไชยชนะ (Assistant Division Manager) ตัวแทนจากบริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (PEM) ในเครือบริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ทำการส่งมอบน้ำดื่มบรรจุขวด “พรีไซซ” ขนาด 350 มล. จำนวน 1,200 ขวด ให้แก่เทศบาลเมืองลพบุรี ณ ที่ทำการเทศบาลเมืองลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อนำไปช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ เป็นสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนที่กำลังเดือดร้อนในขณะนี้ พรีไซซขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ ส่งต่อพลังแห่งความรัก ความห่วงใย ให้กับผู้ประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ทุกท่าน #เราจะร่วมผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน