"พรีไซซ" สานสายใยสู่ชุมชน มอบเงินบริจาคโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.ชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา นายขวัญชัย ทองเกลี้ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีไซซ อีเลคโทร-แมคคานิเคิล เวอร์คส์ จำกัด (PMW) ในเครือบริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนในการมอบเงินสนับสนุน 10,000 บาท ให้กับบริษัท นิว เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด เพื่อร่วมสนับสนุนในโครงการจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภค บริโภค และสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดชัยภูมิ พรีไซซ ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกท่านนะครับ