"พรีไซซ" ไม่ทิ้งกัน มอบน้ำดื่มบรรจุขวดแก่เทศบาลเมืองสิงห์บุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา นายสันติภาพ ไชยชนะ (Assistant Division Manager) ตัวแทนจากบริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (PEM) ในเครือบริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ทำการส่งมอบน้ำดื่มบรรจุขวด "พรีไซซ" ขนาด 350 มล. จำนวน 1,200 ขวด ให้แก่เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ณ ที่ทำการเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนที่กำลังเดือดร้อนในขณะนี้ พรีไซซขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ ส่งต่อพลังแห่งความรัก ความห่วงใย ให้กับผู้ประสบปัญหาทุกท่าน #เราจะร่วมผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน