"พรีไซซ" ไม่ทิ้งกัน มอบน้ำดื่มบรรจุขวดแก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา นายสันติภาพ ไชยชนะ (Assistant Division Manager) พร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (PEM) ในเครือบริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ทำการส่งมอบน้ำดื่มบรรจุขวด "พรีไซซ" ขนาด 350 มล. จำนวน 1,200 ขวด ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี เพื่อนำในช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนที่กำลังเดือดร้อนในขณะนี้ พรีไซซขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ ส่งต่อพลังแห่งความรัก ความห่วงใย ให้กับผู้ประสบปัญหาน้ำท่วมทุกท่าน #เราจะร่วมผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน