"พรีไซซ" สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

บริษัท พรีไซซ อีเลคโทร-แมคคานิเคิล เวอร์คส์ จำกัด ส่งตัวแทนมอบอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้จริงกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้แก่ แผนกไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งกลุ่มบริษัท พรีไซซ มีการมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการศึกษาในทุกๆปี มีการจัดตั้งทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และเปิดรับนักศึกษาฝึกงาน จากหน่วยงานการศึกษาต่างๆ เพื่อเป็นการมอบโอกาสและประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง