บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้รับเกียรติ จาก บริษัท Thai Solar Energy Company Limited เข้าเยี่ยมชมไลน์การผลิตของโรงงาน

เนื่องในวันที่ 29 มีนาคม 62 ทาง บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้รับเกียรติ จาก บริษัท Thai Solar Energy Company Limited เข้าเยี่ยมชมไลน์การผลิตของโรงงาน พร้อมทั้งรับฟังคำบรรยายเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า แรงสูง-แรงต่ำ ในระบบจำหน่าย ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี ทางบริษัท พรีไซซ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางคณะผู้เข้าชมจะได้รับความรู้และประโยชน์จากการเยี่ยมชมโรงงานในครั้งนี้ และ ทางเรายินดีตอนรับทุกๆท่านในโอกาส ถัดไป ค่ะ