เตรียมพบกับบริษัท พรีไซซฯ ได้ในงานแสดงเครื่องจักรระบบขนส่งลำเลียงจัดเก็บและเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 4

เตรียมพบกับบริษัท พรีไซซฯ ได้ในงานแสดงเครื่องจักรระบบขนส่งลำเลียงจัดเก็บและเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 6-9 มีนาคม 2562 ซึ่งทุกท่านจะได้พบกับอุปกรณ์กักเก็บพลังงานแบบใหม่ทดแทน Tracktion battery สำหรับรถโฟล์ลิฟท์ไฟฟ้า และโคมไฟ ประหยัดพลังงาน ในราคาพิเศษรวมทั้งสินค้าอื่นๆ ที่บูธ precise No.B7 แล้วพบกันในงานนะคะ