บุคลากรภายนอกเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน

เนื่องในวันที่ 24 มกราคม 62 ทาง บริษัท แปซิฟิค เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับเกียรติ จาก การไฟฟ้าราชอาณาจักรกัมพูชา(Electricite du Cambodge : EDC) เข้าเยี่ยมชมไลน์การผลิตของโรงงาน พร้อมทั้งรับฟังคำบรรยายเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า แรงสูง-แรงต่ำ ในระบบจำหน่าย และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ (Precise Testing Service Center) ซึ่งให้บริการทดสอบ สอบเทียบ และงานด้านวิศวกรรม ตามมาตรฐานสากล ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี

ทางบริษัท พรีไซซ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางคณะผู้เข้าชมจะได้รับความรู้และประโยชน์จากการเยี่ยมชมโรงงานในครั้งนี้ และ ทางเรายินดีตอนรับทุกๆท่านในโอกาส ถัดไป ค่ะ