มอบทุนการศึกษาและสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ทางบริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังของชาติต่อไปในอนาคต จึงมอบทุนการศึกษา และสนับสนุนของรางวัลต่างๆ ให้กับโรงเรียนและชุมชน เช่น โรงเรียนวัดเทียนถวาย , เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จังหวัดปทุมธานี ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562