How to Apply

Apply in person or send resume to the Human Resource Management Department (Recruitment)

ชลธิชา วรรณชัย
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

Address

Precise Corporation Public Company Limited

1842 Krungthep-Nonthaburi Road Wongsawang Bangsue,, Bangkok 10800 Thailand

Tel: 02-9109700-12#733

Mobile: 081-734-9336

FB : PRECISE's Community

    

สมัครผ่านช่องทาง Jobtopgun.com


First class honours + 2,000-3,000 Baht/Month

Second class honours + 1,000-2,000 Baht/Month

Toeic 600 up + 500-3,000 Baht/Month

Responsibility:
 • Test & Commissioning Management
 • สั่งซื้อวัสดุที่ต้องการใช้ในการติดตั้งของแต่ละโครงการให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของลูกค้า
 • ดำเนินการติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงให้ตรงตามแผนงานและตรงความต้องการของลูกค้า
 • เดินทางไปนอกสถานที่หรือต่างจังหวัดได้ เพื่อดูแลหน้างาน
Qualification:
 • Male, Thai Nationality, Age not over 30 years
 • Bachelor Degree in Electrical Engineering (Power) GPA 2.5 up
 • At least 1 years demonstrated experience as a Test & Commissioning Management
 • Good negotiation skill and key account management.
 • High Responsibility and Proactive is to be required
 • Good command of spoken and written English
 • Good interpersonal and communication

Apply yourself or send your resume with photo to

Email: hrmprecise@gmail.com

Apply Now
Responsibility:
 • รับผิดชอบในการเขียนโปรแกรมหรือพัฒนาเว็บโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มีประสิทธิภาพและเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
 • จัดเตรียมเอกสารต่างๆ เช่น Specification, คู่มือการใช้งาน
 • อบรม Program ให้กับผู้ใช้งาน
 • ออกไปพบลูกค้าเพื่อ present ระบบ หรือ Software
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualification:
 • ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการใช้ข้อมูล SQL Server, MySQL
 • สามารถเขียนภาษา PHP, Java, JavaScript และภาษาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ Excel, Word, Power Point, Visio ได้

Apply yourself or send your resume with photo to

Email: hrmprecise@gmail.com

Apply Now
Responsibility:
 • รับผิดชอบงาน บริหารจัดการสินค้าและบริการหรือโครงการลูกค้าตามใบสั่งซื้อของลูกค้าและติดตามเก็บเงิน
 • สั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในประเทศหรือต่างประเทศตาม Cost sheet ที่ได้รับจาก Sale Person
 • ติดตามแผนการผลิตและการนำเข้าสินค้า
 • ติดตามการส่งสินค้า บริการ โครงการ เอกสารส่งออกต่างๆ ตาม Incoterm และถูกต้องตามหลักศุลกากร สรรพากร กระทรวงพาณิชหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามเก็บเงินจากลูกค้าตามเงื่อนไข
 • ทำเรื่องจ่ายเงินผู้ผลิตหรือ Supplier ที่ได้ซื้อสินค้ามาขาย
 • เสนอราคาให้ลูกค้ากรณีสั่งซื้อสินค้าซ้ำ (Repeat Order)
Qualification:
 • Male/Female, Thai Nationality, Age not over 28 years
 • ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต/ศิลปศาสตรบัณฑิต, บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหาร/การจัดการทั่วไป, ธุรกิจระหว่างประเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการทั่วไป, Support Sale, บริหารจัดการงานธุรกิจที่เกี่ยวกับ Project อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ, ติดต่อประสานงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดและต่างประเทศได้

Apply yourself or send your resume with photo to

Email: hrmprecise@gmail.com

Apply Now
Responsibility:
 • ออกแบบ Energy Management System ตามความต้องการลูกค้า
 • ดำเนินการและควบคุมโครงการ การจัดการพลังงาน ภายในอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม
 • จัดหาและประสานงานกับ contractor
 • แก้ไขปัญหา และบริการหลังการขาย ให้กับลูกค้า
Qualification:
 • Male/Female , Thai Nationality, Age over 25 years
 • Bachelor Degree in Engineering (Energy, Mechanical or related) GPA 2.75 up
 • At least 3-5 years in Energy/Power System Business / Energy Management System
 • High Responsibility and Proactive is to be required 
 • Good command of spoken and written English
 • Good interpersonal and communication
 • ถ้าเป็น วิศวกรรมเครื่องกล ระดับสามัญ, วิศวกรรมพลัง กว.ภาคีพิเศษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply yourself or send your resume with photo to

Email: hrmprecise@gmail.com

Apply Now
Responsibility:
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย 0-2 ปีขึ้นไป หรือ เป็นวิศวกรไฟฟ้าที่มีใจรักในงานขาย
 • มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงทุกชนิด เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า งานตู้
 • สร้างฐานลูกค้าใหม่
 • ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า และหน่วยงานภายใน
 • สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า
Qualification:
 • Male/Female , Thai Nationality, Age not over 30 years
 • Bachelor Degree in Electrical Engineering (Power) GPA 2.5 up
 • บุคลิกภาพดี
 • สามารถเดินทางไปพบลูกค้าได้ทั้งใน กทม. และต่างจังหวัด
 • Good Command in spoken and written English 
 • Proactive, Creative & Good interpersonal communication skills 
 • New graduated are welcome

Apply yourself or send your resume with photo to

Email: hrmprecise@gmail.com

Apply Now